De kosten

Met een verwijsbrief van de huisarts, of medisch specialist worden de kosten over het algemeen betaald door uw zorgverzekeraar.

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Ik wil u vragen om uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te wijzigen. Tot 24 uur van tevoren kan dit kosteloos. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door uw verzekeraar en staat los van het eigen risico dat geïnd wordt door uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar betaalt namelijk alleen de contacten waarbij u daadwerkelijk aanwezig was.

Daarom breng ik nu voor afspraken die binnen 24 uur voor aanvang worden geannuleerd 65 euro in rekening.