De kosten

Met een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist worden de kosten voor specialistische GGZ over het algemeen betaald door uw zorgverzekeraar. Dit geldt voor volwassenen van 18 jaar en ouder.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt de specialistische GGZ bekostigd door de gemeente. Ook hier geldt dat u een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig heeft.

Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Ik wil u vragen om uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen of te wijzigen. Tot 24 uur van tevoren kan dit kosteloos. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door uw verzekeraar en staat los van het eigen risico dat geïnd wordt door uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar betaalt namelijk alleen de contacten waarbij u daadwerkelijk aanwezig was.

Daarom breng ik nu voor afspraken die binnen 24 uur voor aanvang worden geannuleerd 65 euro in rekening.